Sunday, 21 July 2013

Hukum mim mati

Assalamualaikum wbt.


apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hija'iyyah yang 28, maka terjadilah tiga hukum bacaan iaitu izhar, idgham dan ikhfa'.

Wednesday, 10 July 2013

Hukum nun mati dan tanwin

Assalamualaikum wbt.

nun mati ialah salah satu daripada huruf-huruf hija'iyah. ia tidak menerima baris, wujud pada bacaan dan tulisan sama ada ketika wasal atau waqaf dan ia berada pada kata nama (isim), kata perbuaaun (fi'il) dan pada huruf sama ada dipertengahan atau dihujung suatu kalimah.


Wednesday, 26 June 2013

Kesalahan Dalam Bacaan Al-Quran

  السلام عليكم ورحمة الله  وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم


Para ulama membahagikan Al-Lahn ( kesalahan ) ketika membaca Al-Quran itu kepada dua bahagian iaitu, Al-Lahn Al-Jaly ( الحن الجلي ) dan Al-Lahn Al-Lahn Al-Khofy ( اللحن الخفي ) .

# الحن الجلي ( kesalahan nyata ) iaitu kesalahan yang mengenai lafaz sama ada berubah makna ataupun tidak. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa menukar sesuatu huruf kepada huruf yang lain, menukar sesuatu huruf kepada huruf yang lain, menukar sesuatu baris kepada baris yang lain dan menambah atau mengurangkan sesuatu huruf termasuk dalam bahagian kesalahan nyata.


Monday, 17 June 2013

PengenalanPengertian tajwid

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
بسم الله الرحمن الرحيم


Dari sudut bahasa : mengelokkan sesuatu.

Dari sudut istilah : mendatangkan setiap huruf akan haknya ( sifat-sifat yang asli ) dan mustahak ( sifat-sifat yang mendatang ).  Yang dimaksudkan dengan sifat-sifatyang mesti ada pada huruf tersebutseperti sifat Isti’la’ yang mesti ada pada huruf Qaf, sifat Itbaq yang mesti ada pada huruf Sad dan sebagainya. Dan yang dimaksudkan dengan sifat-sifat yang mendatang pula ialah sifat-sifat yang boleh berubah pada huruf tersebut seperti sifat tarqiq dan tafkhim pada huruf Ra’, Lam dan sebagainya.